Galery
Home
Home
Contact
Home

Hoşgeldiniz

PLUS FARK ASANSÖR LTD.ŞTİ.

1980 Yılından bugüne süre gelen tecrübe ile kurulmuş, sahip olduğu deneyimlerini


 asansör piyasasına aktarmayı planlamış, bu planlarını kısa sürede gerçekleştirmiş


 genç ve dinamik bir şirkettir. Sahip olduğu deneyimli yönetimi ve teknik kadrosuyla


satış öncesi ve sonrasında verdiği teknik hizmetlerle bir dizi yeniliklerle imza atmaya


 çalışmaktadır.Asansör piyasasında imal edilen en kaliteli malzemeleri müşteri


memnuniyeti ve emniyeti için kullanmayı ilke edinmiştir.Merkezi PERPA Ticaret


 merkezinde bulunan firmamız İstanbul ve Türkiye' nin her köşesine hizmet


vermektedir.Ülkemizde kalitesini kanıtlamış olan bir çok firmaya hizmet veren


FARK ASANSÖR ELEKTRİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Müşteri ihtiyaçlarını güven


esaslı bir anlayış ekseninde karşılamaktadır.  Satış öncesi ve sonrası hizmetleri titizlikle


uygulayan firma, ihtiyaç duyulan özel projelere de çözüm getirme olanağına sahiptir.


  Sistemini müşteri memnuniyeti üzerine kuran firmamızın , başlıca


hizmetleri şunlardır. Tam otomatik. Yarım otomatik insan asansörleri. Tonajlı


 halatlı veya hidrolik yük asansörleri. Panoramik insan asansörleri.


Monsarj mutfak asansörleri montajı.Hastaneler, oteller, fabrika


 ve konut asansörlerinin bakımları 24 saat kesintisiz arıza hizmetleri


, Hastaneler ve fabrikalara elektrik sistemleri kurmak,proje ve onayını yaptırmak.

Biz Kimiz

Asansör Yönetmeliği

Asansör Yönetmeliği

15.02.2003 Cumartesi

 


Sayi: 25021 (Asil)

Asansör Yönetmeligi (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanligindan:

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci; Imar Kanunu ve buna bagli imar yönetmeliklerine göre insa edilen binalarda, insan ve yük tasimasinda kullanilan asansörlerin ve güvenlik aksamlarinin projelendirilmesi, tasarimi,

imali, montaji ve bakimi gerektigi gibi yapildiginda ve isletilmesinde kullanicilarin sagligini ve güvenligini tehlikeye atmayacak sekilde piyasaya arz edilmelerini teminen; tasarim ve imalat asamalarinda uyulmasi gereken temel saglik ve güvenlik kurallari ile takip edilmesi gereken uygunluk degerlendirme islemlerini ve uygunluk degerlendirmesi yapacak onaylanmis kuruluslarin görevlendirilmesinde dikkate alinacak asgari kriterleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik kapsamina iliskin hususlar asagida belirtilmistir.

a) Bu Yönetmelik, binalarda ve insaatlarda, sürekli olarak kullanilan asansörleri ve Ek-IV'de listelenen asansörlerde kullanilacak güvenlik aksamlarini kapsar.

Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeligin kapsamindadir (örnegin; makas asansörleri).

Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamami veya bir bölümü belirli yönetmeliklerin kapsamina giriyorsa, bu Yönetmelik söz konusu belirli yönetmeliklerin yürürlüge giris tarihinden önceki bu tür asansörlere

uygulanmaz veya uygulamasi durdurulur.

b) Bu Yönetmelik, asagida belirtilen asansörleri kapsamaz.

1) Kamu veya özel, insan tasimaciligina yönelik asma kablolu demiryollarini da kapsayan kablolu havai hatlari,

2) Askeri veya güvenlik amaçli özel tasarimlanmis ve yapilmis asansörleri,

3) Maden ocagi vinçleri,

4) Sahne asansörleri,

5) Nakil vasitalarina monte edilmis asansörleri,

6) Makinelere bagli ve sadece çalisma yerine giris amaçli asansörleri,

7) Disli Rayda çalisan trenleri,

8) Insan veya insan ve yüklerin tasinmasi amaçli asansörlere yönelik insaat alaninda kullanilan santiye asansörleri.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 4703 sayili Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun ve 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanuna dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlik : Sanayi ve Ticaret Bakanligini,

b) Müstesarlik: Dis Ticaret Müstesarligini,

c) Komisyon : Avrupa Birligi Komisyonunu,

d) Asansör : Binalarda ve insaatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15ø'den fazla bir açi olusturan sabit raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve;

- Insanlarin,

- Insanlarin ve yüklerin ve

- Kabine girilebiliyorsa, yani bir kisi zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin içine ya da kabin içindeki bir kisinin kolayca ulasabilecegi sekilde yerlestirilmis kontrollerle teçhiz edilmis ise, sadece yüklerin tasinmasina

yönelik bir tertibati,

e) Model asansör: Teknik dosyasinda, objektif degerler ile tanimlanan ve benzer güvenlik aksamini kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik kurallarini nasil karsilanacaginin gösterildigi numune asansörü;

(Model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarini olusturan asansörler arasinda izin verilen tüm varyasyonlar azami ve asgari degerleriyle birlikte teknik dosyada açikça belirtilmelidir.

Temel güvenlik kurallarini saglamak bakimindan muhtelif ekipmanin

benzerligi hesaplama ve/veya tasarim planlari gösterilebilir.)

f) Asansör Firmasi: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlerin tasarimindan, imalatindan, montajindan, projesinden, bakimindan, isletme ruhsatindan ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne adini, ticari markasini veya ayirt edici isaretini koyarak CE isaretini ilistiren ve AT uygunluk beyanini düzenleyen gerçek veya tüzel kisileri; asansör firmasinin Türkiye disinda olmasi halinde, asansör firmasi tarafindan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçiyi; ayrica asansörün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenligine iliskin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kisi

veya kurulusu,

g) Güvenlik aksami: Ek-IV'de listelenen asansör aksam ve parçalarini, h) Güvenlik aksami imalatçisi: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlerin güvenlik aksaminin tasarimindan, imalatindan, piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne CE isaretini ilistiren ve AT uygunluk beyanini düzenleyen gerçek veya tüzel kisi veya kurulusu; güvenlik aksami imalatçi firmasinin Türkiye disinda olmasi halinde, güvenlik aksami imalatçi firmasi tarafindan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçiyi; ayrica güvenlik aksaminin tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenligine iliskin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kisiyi,

i) Modül: Bu Yönetmelik geregince, asansörün veya güvenlik aksaminin tasidigi risklere göre hangi uygunluk degerlendirmesi islemlerine tabi tutulacagini gösteren yollardan her birini,

j) CE Uygunluk isareti: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlerin veya güvenlik aksamlarinin veya asansörlerin imalinde kullanilan asansörle ilgili diger ekipman, aksam ve parçalarin çalisirken veya kullanirken çevrenin ve

insanlarin saglik ve güvenligini veya söz konusu ise mallarin güvenligini tehdit etmeyecek nitelikte oldugunu belirten, bu Yönetmelikte yer alan temel saglik ve güvenlik kurallarina, teknik düzenlemede yer alan kurallara uygun oldugunu ve tüm uygunluk degerlendirmesi islemlerine tabi tutuldugunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunlugunu gösteren isareti,

k) Temel Güvenlik Kurallari: Asansörün/güvenlik aksaminin insan sagligi ve güvenligi veya söz konusu ise mallarin güvenliginin korunmasi açisindan sahip olmasi gereken asgari saglik ve tüketicinin korunmasi açisindan sahip olmasi gereken asgari güvenlik kosullarini,

l) Uygunluk Degerlendirmesi: Asansör veya güvenlik aksaminin bu Yönetmelige uygunlugunun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine iliskin her türlü faaliyeti,

m) Uygunluk Degerlendirmesi Kurulusu: Asansör veya güvenlik aksaminin bu Yönetmelige uygunlugunun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine iliskin faaliyette bulunan özel veya kamu kurulusunu,

n) Onaylanmis Kurulus: 4703 sayili Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Degerlendirme Kuruluslari ile Onaylanmis Kuruluslara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk degerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene

ve/veya belgelendirme kuruluslari arasindan Bakanlik tarafindan belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kurulusunu,

o) Standart: Üzerinde mutabakat saglanmis olan, kabul edilmis bir kurulus tarafindan onaylanan, mevcut sartlar altinda en uygun seviyede bir düzen kurulmasini amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanimlar için bu Yönetmelik kapsamindaki asansörün veya güvenlik aksami veya diger aksamin özellikleri, isleme ve imalat yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, isaretleme, etiketleme ve uygunluk degerlendirmesi islemleri hususlarindan biri veya birkaçini belirten ve uyulmasi ihtiyari olan düzenlemeyi,

ö) Ulusal Standart: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansör veya güvenlik aksami veya diger aksamlara yönelik Türk Standartlari Enstitüsü tarafindan hazirlanan standartlari,

p) Uyumlastirilmis Ulusal Standart: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansör veya güvenlik aksami veya diger aksamlara yönelik uyumlastirilmis Avrupa standardini uyumlastiran ve Türk Standartlari Enstitüsü tarafindan Türk Standardi olarak kabul edilip yayimlanan standardi,

r) Uyumlastirilmis Avrupa Standardi: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansör veya güvenlik aksami veya diger aksamlara yönelik Avrupa Birligi Komisyonunun talimati üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kurulusu tarafindan hazirlanan ve Avrupa Topluluklari Resmi Gazete'sinde ismi yayimlanan standardi,

s) AT Uygunluk Beyani: Asansör firmasinin veya güvenlik aksami imalatçisinin piyasaya arz ettigi asansörün veya güvenlik aksaminin bu Yönetmelik hükümlerine uygunlugunu beyan ettigi belgeyi,

s) AT Tip Inceleme Belgesi: Onaylanmis kurulus tarafindan düzenlenerek asansör firmasina verilen asansör veya güvenlik aksaminin bu Yönetmelik hükümlerine uygunlugunu gösteren belgeyi,

t) Piyasaya arz: Asansör firmasinin asansörü kullaniciya hazir hale getirdigi ilk durumu veya güvenlik aksami imalatçisi veya diger aksam imalatçilarinin imal ettikleri aksamlari, asansör firmasina tedarik ve

kullanimi amaciyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer almasi için hazir hale getirdigi ilk durumu,

u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörün veya güvenlik aksaminin veya diger aksamlarin piyasaya arzi veya dagitimi asamasinda veya bunlar piyasada veya kullanimda iken bu Yönetmelige uygun olarak imal edilip edilmediginin ve güvenli olup olmadiginin Bakanlik

tarafindan denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

ü) Bina sorumlusu: Asansörün, bu Yönetmelik kurallarina uygun olarak güvenli bir sekilde çalismasini saglamak amaciyla düzenli olarak bakimini ve onarimini ve kontrolünü yaptirmaktan sorumlu olan, binanin maliki, kat maliki veya bunlarin yetki verdigi kisi veya kurulusu,

v) Yetkili Servis: Bu Yönetmelik kapsaminda yer alan asansörlerin bakimi ve onarimi için asansör firmasi tarafindan yetkilendirilen özel veya tüzel kisiyi,

y) Ürün: Asansörü ve/veya asansör aksam ve parçalarini,

z) Isletme Ruhsati: Bu Yönetmelik kapsaminda piyasaya arz edilen asansörün; avan ve tatbikat projelerine, standartlara ve bu Yönetmeligin temel kurallarina ve teknik düzenlemelere uygunlugunun belgelenmesini müteakip, binanin bagli bulundugu Belediye veya belediye hudutlari disinda Valilik tarafindan verilen, asansörün kullanilmasinda can ve mal güvenligi açisindan bir sorun olmadigini belirten belgeyi,

za) Asansör yaptiricisi: Asansörün tesisi için asansör firmasi ile sözlesme yapan özel veya tüzel kisileri,

zb) Elektrik Projesi: Tesis edilecek asansörün tipine göre elektrikli kumanda, kontrol, emniyet sistemleri, sinyal sistemleri ve genel tahrik güç vb. sistemlerini ihtiva eden elektrik akim yollarini gösteren projeleri,

bunlarin birbirinden ayrilmaz bir bütün olusturdugunu,

zc) Proje: Yapilacak tesisin hesaplarini, elektrik projelerini, ölçülerini ve binaya yerlesik seklini kapsayan komple tasarimi,

zd) Insaat Mahalli: Yapilarda asansör kabininin çalisacagi kuyu ile tahrik ve kumanda elemanlarinin bulundugu mahallini,

ze) Trafik Hesabi: Bina sekil ve ihtiyaçlarina göre asansörün adet, hiz, kapasite, kumanda ve kullanma sekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzini,

zf) Yillik Kontrol: Asansörün emniyet ve isletme yönünden standartlara uygun sekilde çalistiginin yilda en az bir defa yetkili bir mühendis tarafindan kontrol edilmesini,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Temel Güvenlik Kurallari ve Standartlar

Temel Güvenlik Kurallari

Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamina giren asansörler, Ek-I'de belirtilen temel saglik ve güvenlik kurallarini yerine getirmek zorundadir. Bu Yönetmelik kapsamindaki güvenlik aksamlari, Ek-I'de getirilen temel

saglik ve güvenlik sartlarini karsilamali veya monte edildikleri asansörde söz konusu temel kurallari saglamalidir.

Standartlar

Madde 6- Standartlara iliskin hususlar asagida belirtilmistir.

a) Bir uyumlastirilmis stantart bir veya daha fazla temel saglik ve güvenlik geregini kapsamasi durumunda,

1) Bu standarda uygun imal edilen asansörlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara uygun oldugu kabul edilir veya,

2) Bu standarda uygun imal edilen, güvenlik aksaminin dogru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel kurallara uymasini saglamak için uygun oldugu kabul edilir.

b) Bakanlik, uyumlastirilmis ulusal standartlarin isim ve numaralarini Resmi Gazete'de yayimlar. Bakanlik bu bilgileri Müstesarlik araciligi ile Komisyona bildirir.

c) Bakanlik, uyumlastirilmis Avrupa standardinin bulunmadigi durumda, Ek-I'de yer alan asgari temel saglik ve güvenlik kurallarinin dogru uygulanmasi için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik

özellikler hakkinda ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli önlemleri alir.

d) Bakanlik, (a) bendinde belirtilen uyumlastirilmis ulusal standartlarin veya bu standartlarin esas aldigi Avrupa standartlarinin 5 inci maddede belirtilen güvenlik sartlarini tamamen saglamadigini tespit etmesi durumunda, konuyu Müstesarlik araciligi ile Komisyona bildirir. Komisyon konu üzerinde yapacagi degerlendirmeyi müteakiben, söz konusu uyumlastirilmis Avrupa standardini ve bunu uyumlastiran uyumlastirilmis ulusal standardin yayimdan çekilmesi gerektigini bildirmesi halinde, Bakanlik söz konusu uyumlastirilmis ulusal standardi Resmi Gazete'deki yayimlanan listeden çikarir.

e) Ek-XV'de Türk Standartlari Enstitüsü tarafindan uyumlastirilan mevcut uyumlastirilmis standartlar verilmistir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Degerlendirmesi Islemleri, "CE" Isaretlemesi,

CE Uygunluk Isaretinin Usulsüz Kullanimi

Uygunluk Degerlendirmesi Islemleri

Madde 7- Güvenlik aksamlari ve asansörler için uygunluk degerlendirme islemleri asagida belirtilmistir.

A- Güvenlik aksamlari için uygunluk degerlendirmesi islemleri:

Ek-IV'de belirtilen güvenlik aksamlarinin piyasaya sürülmesinden önce, güvenlik aksami imalatçisi tarafindan asagidaki islemler yapilmalidir.

a) Güvenlik aksamina asagida belirtilen uygunluk degerlendirmesinden birisi uygulanir.

1) Güvenlik aksami modeli, Ek-V'e göre AT tip incelemesine ve Ek-XI'e göre onaylanmis bir kurulus tarafindan yapilacak imalat denetimine sunulur veya, 2) Güvenlik aksami modeli Ek-V'e göre AT tip incelemesine sunulur ve Ek-VIII'e göre imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi isletilir

veya,

3) Güvenlik aksami modeli için Ek-IX'a göre tam kalite güvence sistemi isletilir.

b) Kullanilan Ekte (duruma göre Ek-VIII, Ek-IX veya Ek-XI) verilen sartlari dikkate alarak, her güvenlik aksamina CE isareti ilistirilir ve Ek-II'de listelenen bilgiyi içeren AT uygunluk beyani düzenlenir.

c) Güvenlik aksami imalatçisi AT uygunluk beyaninin bir kopyasini güvenlik aksaminin son imalat tarihinden itibaren 10 yil süreyle muhafaza eder.

B- Asansör için uygunluk degerlendirmesi islemleri:

Piyasaya sürülmeden önce bir asansörün asagidaki islemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.

a) Asansör, eger Ek-V'de bahsedilen AT tip incelemesi yapilan bir asansöre göre tasarimlanmissa;

1) Ek-VI'da belirtilen son muayene veya,

2) Ek-XII'de belirtilen asansör kalite güvence sistemi veya,

3) Ek-XIV'de belirtilen imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip, monte edilir ve deneyleri yapilir.

Tasarim, montaj ve deney safhalarina yönelik islemler ayni asansör üzerinde yapilabilir. Veya;

b) Asansör, Ek-V'de bahsedilen AT tip incelemesi yapilan bir model asansöre göre tasarimlanmissa;

1) Ek-VI'da sözü edilen son muayene veya,

2) Ek-XII'de sözü edilen asansör kalite güvence sistemi veya,

3) Ek-XIV'de sözü edilen imalat kalite güvence sistemi, uygulanarak imal edilir, monte ve deneyleri yapilir. Veya;

c) Asansör, uyumlastirilmis standartlara tam olarak uygun degil ise, tasarim incelemesinin eslik ettigi Ek-XIII'e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarimlanmissa;

1) Ek-VI'da belirtilen son muayene veya,

2) Ek-XII'ye uygun olarak asansör kalite güvence sistemi veya,

3) Ek-XIV'e uygun olarak imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip monte edilir ve deneyleri yapilir. Veya;

d) Asansöre bir onaylanmis kurulus tarafindan Ek-X'da belirtilen birim dogrulama islemi yapilir. Veya;

e) Asansör Ek-XIII'e göre tam kalite güvence sistemine tabi tutulur, eger bu kalite güvence sistemi ilgili uyumlastirilmis standartlara tamamen uygun degilse, tasarim incelenir.

Yukarida bahsedilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda tasarimdan sorumlu kisi imalat isleminden, montajdan ve deneyden sorumlu kisiye mutlak güvenlikle çalisabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi saglamalidir.

C) Asansör firmasi, bu maddenin (B) fikrasinda sözü edilen bütün durumlarda asagida belirtilen hususlari yerine getirir.

a) Kullanilan Ekte (duruma göre Ek-VI, Ek-X, Ek-XII, Ek-XIII veya Ek-XIV) verilen sartlari dikkate alarak asansöre CE isaretini ilistirir ve Ek-II'de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyani düzenler,

b) Asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yil süreyle AT uygunluk beyaninin bir kopyasini muhafaza eder.

c) Bakanlik; Komisyonun, Avrupa Birligi üyesi ülkelerin ve diger onaylanmis kuruluslarin istemeleri halinde, uygunluk beyaninin ve son muayeneye iliskin deney raporlarinin bir kopyasini asansör firmasindan temin

edebilir.

CE Uygunluk Isareti

Madde 8- CE uygunluk isaretine iliskin hususlar asagida belirtilmistir.

a) CE uygunluk isareti "CE" harflerinden ibarettir. Kullanilacak isaretin sekli Ek- III'de verilmistir. CE uygunluk isaretinin ilistirilmesinde ve

kullanilmasinda 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan CE Uygunluk Isaretinin Ürüne Ilistirilmesine ve Kullanilmasina Dair Yönetmeligin 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.

b) CE uygunluk isareti, Ek-I'in "Genel" baslikli bölümünün madde 5'ine uygun olarak her asansör kabinine açikça ve görülebilir sekilde, Ek-IV'de listelenen güvenlik aksaminin her birine, eger mümkün degilse güvenlik

aksamina ayrilmayacak biçimde takilan bir etiketin üzerine ilistirilir.

c) Üçüncü taraflari CE uygunluk isaretinin anlami ve sekli açisindan yaniltacak isaretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarina takilmasi yasaktir. CE uygunluk isaretinin görünebilirligini ve okunabilirligini

azaltmamasi sartiyla, diger herhangi bir isaret asansörlere veya güvenlik aksamlarina ilistirilebilir.

CE Uygunluk Isaretinin Usulsüz Kullanimi

Madde 9- Bu Yönetmeligin 13 üncü maddesinin hükümleri sakli kalmak

kaydiyla;

a) Bakanlik, CE uygunluk isaretinin uygun olmayan bir sekilde ilistirildigini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firmasi veya güvenlik aksaminin imalatçisi asansörün veya güvenlik aksaminin CE

uygunluk isaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasini saglamakla ve yapilan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.

b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa, Bakanlik, söz konusu güvenlik aksaminin piyasaya arzinin kisitlanmasina veya yasaklanmasina veya asansörün piyasadan çekilmesini ve kullaniminin yasaklanmasina iliskin tüm önlemleri alir.

Bakanlik bu durumu ve yapilan islemleri Müstesarlik araciligi ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirir.

c) Asansör firmasinin veya güvenlik aksami imalatçisinin bu Yönetmeligin yükümlülüklerine uymamasi durumunda, asansörü veya güvenlik aksamini piyasaya arz eden kisi, bu yükümlülüklerden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasaya Arz

Madde 10- Bu Yönetmelige uygun olarak imal edilmis asansörlerin veya güvenlik aksamlarinin piyasaya arzi ve serbest dolasimina iliskin esaslar asagida belirtilmistir.

a) Dogru bir biçimde projelendirilen, imalati, montaji ve her ay bakimi yapilan ve amacina uygun olarak kullanilan bu Yönetmelik kapsaminda yer alan ve sadece insan sagligini ve güvenligini, yerine göre mallarin güvenligini tehlikeye atmayan asansörlerin piyasaya arz edilmesine ve hizmete konulmasina

izin verilir.

Bu Yönetmelik kapsamina giren güvenlik aksaminin piyasaya arzina veya hizmete sokulmasina, monte edildikleri asansörlerin dogru bir biçimde montaji ve bakimi yapildiginda ve amacina uygun olarak kullanildiginda, sadece insan sagligi ve güvenligini veya söz konusu ise mallarin güvenligini tehlikeye

atmamalari halinde izin verilir.

b) Bu Yönetmelige uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksaminin piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmalari yasaklanamaz, sinirlanamaz veya engellenemez.

c) Güvenlik aksami imalatçisinin beyan ettigi, bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlere takilmasi düsünülen bu Yönetmelige uygun aksam ve parçalarin piyasaya sürülmesi yasaklanmaz, sinirlanmaz veya engellenmez.

d) CE uygunluk isaretini tasiyan ve beraberinde Ek-II'de belirtilen AT Uygunluk Beyani bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlarinin bu Yönetmeligin Üçüncü Bölümünde (7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler) belirtilen uygunluk degerlendirme islemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerinin tümüne uydugu kabul edilir.

e) Ticaret fuarlarinda, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarinin asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarinin imalatçisi veya yetkili temsilcileri tarafindan uygun hale getirilene kadar satisa çikarilamayacaginin

görünür bir isaretle açikça belirtilmesi kaydiyla, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine uymayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarinin sergilenmesi engellenemez. Gösteriler sirasinda, kisilerin korunmasi için yeterli güvenlik tedbirleri alinmalidir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Madde 11- Bakanlik, asansörlerin veya güvenlik parçalarinin piyasa gözetimi ve denetimini 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik'te

belirtilen hükümler çerçevesinde yapar veya yaptirir.

BESINCI BÖLÜM

Onaylanmis Kurulus

Onaylanmis Kurulus

Madde 12- Bakanlik, Yönetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk degerlendirme islemlerinde faaliyet gösterecek Onaylanmis Kuruluslarin tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldirilmasini 17/1/2002

tarihli ve 24643 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Uygunluk Degerlendirme Kuruluslari ile Onaylanmis Kuruluslara Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümler ve bu Yönetmeligin Ek-VII'de belirtilen asgari kriterler çerçevesinde gerçeklestirir.

ALTINCI BÖLÜM

Tedbirler

Tedbirler

Madde 13- Asansörler veya güvenlik aksamlarinin temel saglik ve güvenlik kurallarinin yerine getirmeleri ile ilgili ve usulsüz isaret kullanimina karsi alinan tedbirler asagida belirtilmistir.

a) Bakanlik, bu Yönetmelige uygun olarak imal edilen CE uygunluk isareti tasiyan ve amacina uygun olarak kullanilan bir asansörün veya güvenlik aksaminin kisilerin ve yerine göre mallarin güvenligini tehlikeye

atabilecegini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksaminin piyasadan toplanmasi veya toplatilmasi, piyasaya arzini engelleyecek veya serbest dolasimini kisitlayacak bütün tedbirleri alir.

Bakanlik, özellikle bu durumun bu tip bir tedbir kararinin gerekçesiyle

birlikte;

1) Bu Yönetmeligin 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik kurallarini karsilayamamasi,

2) Bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde bahsedilen standartlarin yanlis uygulanmasi,

3) Bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmadigini, Müstesarlik araciligi ile Komisyona bildirir.

b) Uygun olmayan bir asansör veya güvenlik aksami "CE" uygunluk isareti tasiyorsa, Bakanlik isareti kullanana karsi gerekli tedbirleri alir ve Müstesarlik araciligi ile Komisyonu bilgilendirir.

c) Asansörü monte eden asansör firmasi, binanin veya insaatin sorumlusu ile irtibata geçerek, gerekli bilgi alis verisini saglamali ve asansörün iyi çalismasini ve güvenlikli kullanimini saglamak için gerekli tedbirleri

almalidir.

d) Asansör firmasi, asansör kuyusunun asansörün çalismasi ve güvenligi için gerekenin disinda bir boru tertibati, tel sistemi ya da baska bir donatimin olmamasini saglayacak gerekli tedbirleri almalidir.

e) Bu Yönetmeligin 10 uncu maddesinin (a) bendi ve 13 üncü maddenin (c) ve (d) bentleri hükümleri sakli kalmak kaydiyla bu Yönetmelik hükümleri, asansörlerin bu Yönetmelikte belirlenmemis bir sekilde degistirilmesi anlamina gelmesi sartiyla, Bakanligin söz konusu asansörler hizmete girdiginde veya kullanildiginda kisilerin korunmasini saglamak için gerekli gördügü uygun sartlari bu Yönetmelige uygun olarak koyma haklarini etkilemez.

YEDINCI BÖLÜM

Asansör Tesis ve Isletme Uygulamalari

Proje

Madde 14- Asansörün avan ve tatbikat projeleri, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisleri tarafindan tespit edilen esaslara uygun olarak müstereken hazirlanir.

Projelerin hazirlanmasinda Türk standartlari esas alinacaktir, Türk standartlari kapsami disindaki isler için mensei ülke standartlari esas alinir.

Asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yapilacak ve mimari projeye esas teskil eder.

Asansörün tesisi ile ilgili tatbikat projeleri ise asansör montaji yapilmadan önce ilgili makama onaylattirilir.

Isletme Ruhsati alinmasi asamasinda ilgili kuruma ve asansör yaptiricisina projeler ruhsatla birlikte verilir.

Trafik Hesabi

Madde 15- Mimari tatbikat projelerinin yapimindan evvel, yapinin özellik ve kullanim sartlarina uygun trafik hesabi yapilmalidir.

a) Trafik hesabi, standart kapsamindaki isler için ilgili standardina, standart kapsami disindaki isler ve komple ithal isler için ise mensei ülkenin hesap usullerine göre asansör projelerini hazirlayan mühendis tarafindan

yapilir.

b) Trafik hesabinda kabul edilen ana kriterlerin sorumlulugundan bu kriterleri veren mimar, hesap sonucu bulunan asansör sayisi ve karakteristiginin sorumlulugundan projeyi hazirlayan mühendis sorumludur.

Mukavemet Hesabi ve Mekanik Proje

Madde 16- Mukavemet hesabi ve mekanik proje ile ilgili hususlar asagida belirtilmistir.

a) Asansörün yapisini ilgilendiren mukavemet hesaplari:

Insaatin statik hesabina uygun olmak üzere asansörün makine dairesine, kuyu dibine ve ray tespit yerlerine gelecek yüklerin miktar ve cinsini gösteren hesaplardir ve bu hesaplar makine mühendisleri tarafindan tanzim

edilerek imzalanir.

b) Asansörün imalatini ilgilendiren mukavemet hesaplari:

Asansörün projesine uygun, ilgili standartlara göre makine mühendisleri tarafindan yapilacak mukavemet hesaplaridir.

c) Asansöre ait mekanik projeler makine mühendisi tarafindan tanzim edilerek imzalanir. Asansörün mekanik kisimlarindan makine mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapilmasindan asansör firmasi sorumludur.

Elektrik Projeleri

Madde 17- Asansöre ait elektrik-elektronik projeleri elektrik-elektronik mühendisi tarafindan tanzim ve imza edilir. Asansörün elektrik-elektronik ile ilgili kisimlarindan elektrik-elektronik mühendisi, teknik uygulama

sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapilmasindan asansör firmasi sorumludur. Elektrik projeleri isletme ruhsati müracaati esnasinda verilir.

Asansörün Kurulacagi Insaat Mahalli

Madde 18- Yapilarda asansör tesisinin kurulacagi insaat mahalleri, mutlaka bu Yönetmeligin 15 inci maddesindeki trafik hesabi sonucunda bulunan sayi ve karakteristige uygun asansörler için standartlarin öngördügü boyutlarda olmalidir.

Insaat Mahallinin Özellikleri

Madde 19- Asansör tesisinin kurulacagi insaat mahallinin özellikleri sunlardir:

a) Kat kapilari önündeki sahanlik, varsa Türk standartlarina, yoksa uluslar arasi geçerli standartlara uygun büyüklükte olmalidir.

b) Asansör makine dairesine çikis merdiveni, binanin ana merdiveni özelliginde olmalidir.

c) Asansör kuyusunun iç yüzü beton perde degilse, toz tutmayacak sekilde perdahli siva yapilmalidir.

Is Kazalari ve Diger Sorunlar

Madde 20-a) Asansör montajina basladiktan sonra, asansör kuyusunda olabilecek is kazalari ve diger sorunlardan, asansör firmasinin elemanlarinin çalistigi anlarda asansör firmasi; diger zamanlarda ise insaat firmasi sorumludur. Bu durum montaja baslandigi anda asansör firmasi ve insaat firmasi

arasinda hazirlanacak bir tutanakla belirlenir.

b) Asansör kuyularinin bakimi esnasinda yeterli derecede aydinlik olabilmesi için, asansör kuyusuna makine dairesinden kumandali sabit aydinlatma tesisati yapilmalidir.

Isletme Ruhsati

Madde 21- Isletme Ruhsati, asansör firmasi tarafindan Belediyeden veya Belediye hudutlari disindaki yapilar için Valilikten alinan belgedir. Bu belge verilirken; asansör firmasinca bu Yönetmelik geregi asansörün tasarimi, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesaplari), imalati ve montaji yapilarak ve bakim sözlesmesiyle bakimi üstlenilerek, can ve mal güvenligi açisindan uygun olmasi ve CE uygunluk isareti ile Onaylanmis Kurulustan alinan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyaninin varligi

aranir. Belgesi bulunan ve CE uygunluk isareti tasiyan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat asamasinda ayrica inceleme ve denetim yapilmaz.

Bina Sorumlusu

Madde 22- Bina sorumlusu, asansörün, bu Yönetmelik kurallarina uygun olarak güvenli bir sekilde çalismasini saglamak amaci ile ayda bir defa düzenli bakimini ve onarimini bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasina

veya yetkili servisine yaptirmaktan ve kullanicilarin can ve mal güvenliginin tam olarak saglanmasi amaci ile gerek kullanim hatalarindan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapinin bagli bulundugu belediye veya valilik tarafindan ilk kontrolünü asansörün isletmeye açilmasindan iki yil sonra, daha sonraki kontrollerini de her yil yaptirmaktan sorumludur.

Bakim

Madde 23- Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörün kullanilmasi esnasinda, temel saglik ve emniyet gereklerinin devamliligini teminen sürekli kontrol altinda tutulabilmesi için;

a) Bina sorumlusu ile bir asansör firmasi veya onun yetkili servisi arasinda garanti müddetince geçerli aylik bakim ve servis hizmetleri anlasmasi yapilmasi zorunludur. Ayrica, asansör firmasi arizaya müdahale zamanini söz konusu anlasma metninde belirtmelidir.

b) Anlasma yapilan firma, asansörü imal eden asansör firmasi veya onun yetkili servisi olabilecegi gibi, bir baska asansör firmasi veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylik bakim ve servis hizmetleri için anlasmaya baglanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firmasi veya onun yetkili servisi olmalidir.

c) Aylik bakim ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanilir.

d) Asansörü imal eden firma, yaptigi her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarini 10 yil süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylik bakim ve servis hizmeti veren bir baska asansör

firmasi veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa kosullarinda mutlaka karsilamak zorundadir.

Yillik Kontrol

Madde 24- Yapinin bagli bulundugu belediyelerce veya belediye hudutlari disindaki yapilar için valiliklerce en az yilda bir kere her asansörün kontrolü yapilir. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan

belediyeler veya valilikler yillik kontrol isini disaridan elektrik ve/veya makine mühendisine yaptirabilir. Bu mühendis emniyet ve isletme yönünden tesisin isletilmesine engel bulunmadigini belirten ve sorumlulugunu tasiyan bir rapor verir.

Bu rapor 3 nüsha olarak düzenlenir; birer nüshasi belediyede veya valilikte, asansör firmasinda veya yetkili servisinde ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün

bulundugu bina sorumlusu ve bakimini yapan firma müstereken sorumludur.

Kullanicilar ile Ilgili Hususlar

Madde 25- Asansör kullanan kisilerin asagidaki hususlara dikkat etmeleri gerekir.

Asansörün özelligine göre farklilik arz edecek hususlari asansör firmasi veya bakimci firma yazili olarak ilgililere verir, ilgililer bu bilgileri kullanicilara aktarir ve görebilecekleri yere asarlar.

Bu bilgiler sunlardir:

a) Asansör içinde kat arasinda kalan kisilerin kurtarilmasinda asansör firmasi veya bakimci firmanin yazili talimatina aynen uyulmasi,

b) Asansöre 12 yasindan küçüklerin yalniz binmelerinin önlenmesi,

c) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadigina dikkat edilmesi,

d) Asansöre girip çikarken oyalayici hareketlerde bulunmayip bu isin süratle yapilmasi,

e) Asansör kullanicisinin kat kapisini içeriden veya disardan mutat seklin disinda açmaya ugrasmamasi,

f) Asansör kullanicisinin kat arasinda kaldiginda kapi camini kirarak çikmaya çalismamasi,

g) Kapisiz kabinlerde asansör kullanicisinin kabin içinde seyir halinde hareketli olan kapi tarafindaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya esyalarinin temasina meydan vermemesi,

h) Asansör kullanicisinin kabin üstündeki çikis kapagindan kendi basina çikmaya çalismamasi (bu kapak sadece disaridan kurtarmak isteyenler için kullanilir),

i) Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymamasi için tedbir alinmasi,

j) Anlasmali bakim yapan firma disinda baska bir firma ve kisilerin asansöre müdahale ettirilmemesi.

Istisnalar

Madde 26- Makine dairesiz yapilan asansörler için makine dairesi ile ilgili hükümler uygulanmaz. Ancak asansör firmasi tarafindan muhtemel riskleri önleyici tedbirler alinmalidir. Ayrica güvenlik sartlari ile standartlarin ön

gördügü diger sartlar da uygulanir.

SEKIZINCI BÖLÜM

Çesitli Hükümler

Bildirimler

Madde 27- Bildirimlere iliskin hususlar asagida belirtilmistir.

a) Bakanlikça, 95/16/EC sayili Avrupa Birligi direktifi dikkate alinarak hazirlanan bu Yönetmeligin uygulamaya konuldugu Müstesarlik araciligi ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirilir.

b) Bu Yönetmelik hükümleri geregince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamina 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü sinirlama, yasaklama ve tedbirlerin alinmasini gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlikça en kisa süre içinde ilgili taraflara ve Müstesarlik araciligi ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirilir.

Gizlilik

Madde 28- Bakanlik, Onaylanmis Kurulus ve bu Yönetmeligin uygulanmasina katilan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sirasinda temin ettikleri bütün bilgilerin gizliligini saglar.

Aykiri Davranislarda Uygulanacak Hükümler

Madde 29- Bu Yönetmeligin Yedinci Bölümünde yer alan hizmete iliskin hususlara aykiri hareket edenler hakkinda 4077 sayili Kanun ve bu Yönetmeligin ürünlere iliskin hükümlerine aykiri davranista bulunanlara ise 4703 sayili Kanun hükümleri uygulanir.

Yürürlükten Kaldirilan Mevzuat

Madde 30- 20/12/1995 tarihli ve 22499 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Asansör Yönetmeligi, bu Yönetmeligin zorunlu olarak uygulamaya girdigi tarihten itibaren yürürlükten kaldirilmistir.

Düzenlemeler

Madde 31- Bakanlik, bu Yönetmeligin uygulanmasi ile ilgili olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir.

Ulusal Daimi Komite

Madde 32- Bu Yönetmeligin uygulanmasi ve islerliginin saglanmasi amaciyla, gerektiginde, Bakanlik koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluslarinin temsilcilerinden olusan Ulusal Daimi Komite kurulabilir. Bu komiteye istirak edecek kurum ve kuruluslar ve komitenin çalisma usul ve esaslari yayimlanacak teblig ile belirlenir.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik, yürürlüge girdigi tarihten 18 ay sonra zorunlu olarak uygulanir. Bu süre zarfinda gerek bu Yönetmeligin hükümlerine uygun üretilen, gerekse 30 uncu maddede belirtilen Asansör Yönetmeligi ve ilgili standardina uygun imal edilen ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük

Madde 33- Bu Yönetmelik yayim tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür.

Ek-1

ASANSÖR VE GÜVENLIK AKSAMININ TASARIMI VE YAPIMI ILE ILGILI

TEMEL SAGLIK VE GÜVENLIK KURALLARI

1. Temel saglik ve güvenlik kurallari altindaki zorunluluklar, ancak asansörü monte eden veya güvenlik aksami imal eden tarafindan planlanan sekilde kullanildigi takdirde asansör veya güvenlik aksamin söz konusu

tehlikeye maruz kalacagi durumlarda uygulanir.

2. Yönetmelikte kapsanan temel saglik ve güvenlik kurallari zorunludur. Ancak, hali hazirda teknigin mevcut durumuyla, bunlarin ortaya koydugu hedeflere ulasilamaya bilinir. Bu gibi durumlarda, mümkün oldugu kadar genis ölçüde, asansör veya güvenlik aksami bu hedeflere yakin bir sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.

3. Güvenlik aksami imalatçisi ve asansörü monte eden kendi asansörlerine uygulanan bütün her seyi belirlemek ve monte amaciyla tehlikeleri degerlendirme zorunlulugu altindadirlar. Bu degerlendirmeyi dikkate alarak bunlari tasarlamali ve yapilmalidirlar.

4. Bu Yönetmelikte kapsanmayan, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yapi Malzemeleri Yönetmeliginde (89/106/AT) belirtilen temel kurallar asansörlere yöneliktir.

1. GENEL

1.1. Muhtemel bir tehlike varsa ve bu Ekte kapsanmiyorsa 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Makina Emniyeti Yönetmeliginin (98/37/AT) Ek-I'nin madde 1.1.2'sindeki temel saglik ve güvenlik kurallari her sartlarda uygulanir.

1.2. Kabin

Kabin, azami kisi sayisi ve monte eden tarafindan tespit edilen asansörün beyan yüküne karsi gelen yer ve mukavemeti saglayacak sekilde tasarlanmali ve monte edilmelidir.

Insanlarin tasinmasi için planlanan asansörler için, boyutlari elverdigi takdirde, kabin kendi yapisal özelliklerinin özürlü insanlarin ulasim ve kullanimini engellemeyecegi veya kisitlamayacagi sekilde ve bunlarin

kullanimini saglayacak sekilde planlanan degisikliklere izin verecek sekilde tasarlanmali ve monte edilmelidir.

1.3. Asilma sekilleri ve destek sekilleri

Kabinin asilma ve/veya destek sekilleri, bunlarin baglantilari ve diger uç parçalari, kullanim sartlarini, kullanilan malzemeyi ve imalat sartlarini dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenligi temin etmek ve

kabinin düsme riskini asgariye indirmek üzere tasarlanmali ve monte edilmelidir.

Kabini asmak için halatlar veya zincirler kullanildigi takdirde, her birinin ayri tutturma noktasi olan en azindan iki bagimsiz halat veya zincir bulunmalidir. Bu gibi halat veya zincirlerin, sabitlemek veya çevrim

olusturmak için gerekli olmadigi sürece, hiçbir baglanti veya ek yerlerinin olmamasi gerekir.

1.4. Yüklemenin kontrolü (asiri hiz dahil)

1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük asildiginda normal sekilde çalismasini önleyecek sekilde tasarlanmali, imal edilmeli ve montaji yapilmalidir. 1.4.2. Asansörler bir asiri hiz düzenleyicisi (regülatörü) ile teçhiz

edilmelidir.

Bu Kurallar, hareket sistemlerinin tasarlandigi asiri hizin önlendigi asansörlere uygulanmazlar.

1.4.3. Hizli asansörler bir hiz-izleyici ve hiz-sinirlayici gereç ile teçhiz edilmelidir.

1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalisan asansörler, çekme halatlarinin makaralar üzerinde dengesini temin edecek sekilde tasarlanmalidir.

1.5. Makine

1.5.1. Bütün insan ve yük asansörlerinin kendi asansör makinesinin bulunmasi gerekir. Bu kurallar, karsi agirlik yerine bir ikinci kabin kullanilan asansörler için uygulanmaz.

1.5.2. Asansörü monte eden, asansör makinelerinin ve asansörün diger ilgili tertibatlarin bulundugu yerlere, acil durum ve bakim halleri disinda girilememesini temin eder.

1.6. Kumanda cihazlari

1.6.1. Yaninda refakatçisi olmayan özürlü insanlarin kullanimi için planlanan asansörlerin kumanda cihazlari buna göre tasarlanmali ve yapilmalidir.

1.6.2. Kumandasinin islevleri açikça belirtilmelidir.

1.6.3. Bir grup asansör için olan çagirma devreleri, paylasilmis veya birbirlerine bagli olabilirler.

1.6.4. Elektrikli teçhizat asagidaki sartlari yerine getirecek sekilde monte edilmeli ve baglanmalidir:

- Dogrudan asansöre baglantisi olmayan devreler ile karistirilma ihtimali olmamalidir.

- Elektrik enerjisi yük altinda kesilebilmelidir.

- Asansörün hareketleri ayri bir elektrik güvenlik devresinde bulunan elektrik güvenlik cihazina baglanmalidir.

- Elektrik tesisatindaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermemelidir.

2. KABIN DISINDAKI KISILERE YÖNELIK TEHLIKELER

2.1. Asansör, kabinin hareket ettigi bosluga (asansör kuyusuna), acil durum ve bakim halleri disinda, ulasilamamasini temin edecek güvenlik önlemleri tasarlanmali ve yapilmalidir. Bir kisi bu bosluga girmeden önce

asansörün normal kullanimi imkansiz hale getirilmelidir.

2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarindan birindeyken ezilme (baski) riskini önleyecek sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir. Uç pozisyonlarin ötesine serbest bir bosluk veya bir barinak ile bu hedef saglanmalidir.

Ancak, belirli durumlarda, özellikle eski binalarda, bu çesit bir çözümün uygulanmasinin mümkün olmadigi durumlarda, Bakanligin ilk onayi vermesi imkanini saglamak için bu riski önlemek amaciyla baska uygun yollar

önerilebilir.

2.3. Kabinin girisleri ve kat çikislari, planlamis kullanim sartlari için yeterli mekanik dirence sahip asansör kapilari ile donatilmis olmalidir.

Bir kilitleme tertibati normal çalisma esnasinda asagidakileri

önlemelidir:

- Bütün Durak kapilari kapali ve kilit tertibati kilitli olmadigi takdirde, kasitli veya kasitsiz olarak çalistirilsa dahi, kabinin hareketine baslamasini,

- Kabin hala hareket halindeyken ve önceden belirlenmis kat seviyesi disinda iken durak kapilarinin açilmasini önlemelidir.

Ancak, kapilar açikken bütün seviyelesme hareketlerine belirli bölgelerde, seviyelesme hizinin denetlenmesi sartlariyla izin verilebilir.

3. KABIN IÇINDEKI KISILERE YÖNELIK TEHLIKELER

3.1. Asansör kabinleri, havalandirma açikliklari haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam-boy duvarlarla tamamen kapali olmali ve tam-boy kapilari olmalidir. Bu kapilar kapali olmadigi sürece, bu Ekin madde 2.3'ün üçüncü alt paragrafinda bahsi geçen seviyelesme hareketleri disinda, kabinin hareket etmemesi ve eger kapilar açiksa durma konumuna gelmesini temin edecek sekilde tasarlanmali ve monte edilmelidir.

Kabin ile asansör kuyusu arasina düsme riski varsa veya kat seviyesinde kabin yoksa, asansör iki durak seviyesi arasinda durdugunda, kabin kapilari kapali ve kilitli olmalidir.

3.2. Asansör kabini, elektrik kesintisi veya aksamin arizalanmasi hallerinde, kabinin serbest düsmesini veya kumanda edilemeyen yukari dogru hareketi engelleyen tertibata sahip olmalidir.

Kabinin serbest düsmesini önleyen tertibat, kabin aski tertibatindan bagimsiz olmalidir. Bu tertibat, kabini asansör firmasi tarafindan öngörülen azami süratte ve hesaplanan yükü ile durdurulabilmelidir. Bu tertibat

yardimiyla olusacak durdurma islemi, yük sartlari ne olursa olsun içindekilere zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.

3.3. Tamponlar asansör boslugunun dibi ile kabinin tabani arasina monte edilmelidir.

Bu durumda, bu Ekin madde 2.2'sinde bahsi geçen serbest bosluk, tamponlar tam kapali durumdayken ölçülmelidir.

Bu gerek, hareket sistemlerinin tasarimi sebebiyle bu Ekin madde 2.2'sinde bahsi geçen serbest bosluk içine kabinin giremedigi asansörlerde uygulanmaz.

3.4. Asansörler, bu Ekin madde 3.2'sinde bahsi geçen tertibat isletme konumunda degilse, harekete geçme imkani olmayacak sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.

4. DIGER TEHLIKELER

4.1. "Durak kapilari" ve "kabin kapilari" veya her iki kapi beraberce, motorla çalistiriliyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihazla donatilmalidir.

4.2. "Durak kapilari", binayi yangindan korumaya katkida bulunduklari takdirde, camli kisimlari olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açisindan ve yalitim (alevi kontrol altinda tutmasi) açisindan ve sicagi iletmesi (isil

yayilim) açisindan atese karsi uygun bir sekilde dirençli olmalidir.

4.3. Karsi agirliklar, kabinin üstüne düsme veya kabinle çarpisma risklerini ortadan kaldiracak sekilde monte edilmelidir.

4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmis olan kisilerin kurtarilmasi ve tahliyesine imkan saglayacak sekilde olmalidir.

4.5. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalici irtibati saglayan çift-yollu haberlesme tertibati ve sesli alarm ile donatilmalidir.

4.6. Asansörler, asansör makinelerinin içerisindeki sicaklik, asansörü monte eden tarafindan belirlenen azami seviyeyi geçtigi durumda, hareketini tamamlayabilmesini saglayacak ancak yeni komutlari kabul etmeyecek sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.

4.7. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandirmayi temin edecek sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.

4.8. Kabin kullanim halinde veya bir kapisi açildiginda yeterli sekilde aydinlatilmalidir; bir acil durum aydinlatmasi da ayrica olmalidir.

4.9. Bu Ekin madde 4.5'te bahsi geçen haberlesme tertibati ve bu Ekin madde 4.8'de bahsi geçen acil durum aydinlatmasi, normal elektrik gücü olmadan da çalisacak sekilde tasarlanmali ve kurulmalidir. Bunlarin çalismasi, kurtarma isleminin normal isleyisine izin verecek kadar uzun olmalidir.

4.10. Yangin halinde kullanilabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasini önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafindan öncelikli kumandasina izin verebilecek sekilde

tasarlanmali ve imal edilmelidir.

5. ISARETLEME

5.1. 98/37/AT Makina Emniyeti Yönetmeliginin Ek-1 madde 1.7.3'üne uyan herhangi bir makine için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin tasinabilecek azami yolcu sayisi ile beyan yükünün kilogram degerini açikça gösteren kolayca görülebilen bir plaka tasimalidir.

5.2. Eger asansör, kabin içinde kalmis olan kisilerin dis yardim olmadan çikmalarina izin verecek sekilde tasarlanmissa, ilgili talimat kabin içinde açik ve görülebilir olmalidir.

6.1. KULLANMA TALIMATI

Ek-IV'de bahsi geçen güvenlik aksami ile asansörü monte eden firmaca Türkçe yazilmis olan;

- Montaj,

- Tamir,

- Ayar,

- Bakimin,

etkin ve tehlikesiz olarak yapilmasini mümkün kilan bir el kitapçigi ile beraber olmalidir.

6.2. Her bir asansör, asansörü firmasi tarafindan Türkçe yazilmis bir doküman ile beraber olmalidir.

Bu doküman en az su bilgileri içermelidir;

- Normal kullanim için gerekli olan plan ve semalari içeren ve bakim, muayene, tamir, belirli araliklarla yapilan kontroller ve bu Ekin madde 4.4'te bahsi geçen kurtarma operasyonlari ile ilgili bir el kitapçigi,

- Tamirlerin ve uygun görüldügünde belirli araliklarla kontrollerin not edildigi bir kayit defteri.

Ek-II

A. Güvenlik aksamina yönelik AT Uygunluk Beyaninin içerigi(1)

AT uygunluk beyani asagidaki bilgileri içermelidir;

- Güvenlik aksaminin imalatçinin isim ve adresi(2),

- Uygun oldugu durumda, Türkiye'de yerlesik bulunan yetkili temsilcisinin isim, kimlik numarasi ve adresi(2),

- Güvenlik aksaminin açiklamasi, tip veya seri detaylari ve (eger varsa) seri numarasi,

- Açiklamadan anlasilmiyorsa, güvenlik aksamin güvenlik islevi,

- Güvenlik aksaminin imal tarihi,

- Güvenlik aksamin uydugu bütün ilgili hükümler,

- Uygun oldugu durumda, kullanilan uyumlastirilmis standardlara atif,

- Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin A fikrasinin [a (1 ve 2)]'ye uygun olarak, AT tip incelemesini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

- Uygun oldugu durumda, bu onaylanmis kurulusun çikardigi AT tip inceleme belgesine atif,

- Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin A fikrasinin [a (2)]'ye uygun olarak imalat kontrollerini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

- Uygun oldugu durumda, imalatçi tarafindan uygulanmis olan kalite güvencesi sistemini, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin A fikrasinin [a (3)]'e uygun olarak kontrol eden onaylanmis kurulusun isim adres ve kimlik numarasi,

- Güvenlik aksamin imalatçisi adina hareket etmekle yetkilendirilmis imza sahibinin kimligi veya onun Türkiye'de yerlesik bulunan yetkili temsilcisinin kimligi.

B. Monte edilen asansörlere yönelik AT Uygunluk Beyaninin içerigi(3) AT uygunluk beyani asagidaki bilgileri içermelidir;

- Asansörü monte edenin isim ve adresi(4)

- Asansörün tanimi, tip ve seri detaylari, seri numarasi ve asansörün montaj yapildigi adresi,

- Asansörün montaj yili,

- Asansörün uydugu bütün ilgili hükümler,

- Uygun oldugu durumda, kullanilan uyumlastirilmis standardlara atif,

- Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin B fikrasinin (a ve b)'ye uygun olarak asansörün modelinin AT tip incelemesini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

- Uygun oldugu durumda, AT tip inceleme belgesine atif,

- Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin B fikrasinin (d)'sine uygun olarak asansörün dogrulanmasini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

- Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin B fikrasinin, (a), (b) ve (c)'nin ilk alt bendine göre asansörün son muayene yapan

onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

- Uygun oldugu durumda, monte eden tarafindan uygulanan kalite güvencesi sistemini bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin B fikrasinin (a, b, c,) ve (e)'ye uygun olarak kontrol eden onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

- Asansörü monte eden adina hareket etmekle yetkilendirilmis imza sahibinin kimligi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Beyan, Ek-I madde 6.1'de bahsi geçen el kitabi ile ayni dilde Türkçe çikarilmali ve daktilo ile yazilmis yada basilmis olmalidir.

(2) Bir yetkili temsilci için, mesleki ismi, açik adresi, ayni zamanda, güvenlik aksamin imalatçisinin mesleki ismini, kimlik numarasini ve adresini de belirtir.

(3) Beyan, Ek-I madde 6.2'de bahsi geçen el kitabi ile ayni dilde Türkçe çikarilmali ve daktilo ile yazilmis yada basilmis olmalidir.

(4) Mesleki ismi ve açik adresi.

Ek-III

"CE" UYGUNLUK ISARETI

"CE" uygunluk isareti asagidaki sekle sahip olan "CE" bas harflerinden lusur:

----------------------

-SEKIL VAR-

----------------------

Eger "CE" uygunluk isareti küçültülür veya büyültülür ise, asagidaki çizimde verilen oranlara sadik kalinmalidir.

"C" uygunluk isaretinin degisik parçalari, gerçekte 5 mm'den az olmayacak

sekilde ayni boyut küçük-ölçekli aksam için terk edilebilir.

"CE" uygunluk isareti, asagidakilerle ilgilenen onaylanmis kurulusun kimlik numarasi ile birlikte verilmelidir:

- Bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin A fikrasinin [(a) (2) veya (3)]'ünde bahsi geçen islemler

- Bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin B fikrasinda bahsi geçen islemler.

Ek-IV

BU YÖNETMELIGIN 2 NCI VE 7 NCI MADDESININ (A) FIKRASINDA BAHSI

GEÇEN GÜVENLIK AKSAMININ LISTESI

1. Durak kapilarinin kilitlenmeleri için olan teçhizatlar,

2. Ek-I'in madde 3.2'de bahsi geçen düsmeleri önlemek ve kabinin düsme veya kontrolsüz yukari dogru hareketini önleyen tertibatlar..

3. Asiri hiz sinirlayici teçhizatlar.

4. (a) Enerji depolayan tipte Tamponlar:

- Hem dogrusal olmayanlar,

- Hem de geri dönme hareketi tamponlanmis olanlar,

(b) Enerji-Harcayan tipte Tamponlar

5. Düsmeleri önleyen teçhizatlar olarak kullanildigi durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldiricilarina baglanan güvenlik cihazlari.

6. Elektronik aksam içeren güvenlik salterleri seklindeki elektrikli güvenlik ekipmanlari.

Ek-V

AT TIP INCELEMESI (Modül B)

A. Güvenlik aksaminin AT tip incelemesi

1. AT tip incelemesi, bir onaylanmis kurulusun bir güvenlik aksamin temsili bir örnek numunesinin, takildigi asansörün yönetmeligin kurallarini saglamasina imkan verecegini dogrulamasi ve belgelemesi islemidir.

2. AT tip incelemesi için basvurular, güvenlik aksamin imalatçisi veya yetkili temsilcisi tarafindan, kendi seçtigi bir onaylanmis kurulus kanali ile yapilmalidir.

Basvuru asagidakileri kapsamalidir:

- Güvenlik aksami imalatçisinin ismi ve adresi ve eger basvuru yetkili temsilci tarafindan yapiliyorsa, bunun ismi ve adresi ve güvenlik aksaminin imal yeri,

- Ayni basvurunun baska herhangi bir onaylanmis kurulus kanali ile yapilmadigina dair yazili beyan,

- Bir teknik dosya,

- Güvenlik aksaminin temsili bir numunesi veya bunun nerede incelebilecegine dair ayrintilar.

Onaylanmis kurulus baska numuneler için gerekçeli talepte bulunabilir.

3. Teknik dosya güvenlik aksaminin uygunlugunun ve dogru sekilde takildigi asansörün yönetmeligin hükümlerine uygun olacagini mümkün kilmaya yeterli oldugunu degerlendirmeye imkan vermelidir.

Uygunluk degerlendirmesi amaciyla gerekli oldugundan, teknik dosya asagidakileri içermelidir:

- Kullanim alani (özellikle hiz, yük ve elektrik için olan olasi sinirlar) ve kosullari (özellikle patlayici çevreler ve parçalara yönelik etkileri) da dahil olmak üzere, güvenlik aksaminin genel açiklamasi,

- Tasarim ve imalat çizimleri veya semalari,

- Dikkate alinan temel kurallar ve bunlari saglamak için kullanilan kurallar (örnegin bir uyumlastirilmis standard), - Asansör imalatçisi tarafindan yapilan veya yaptirilan her türlü deney ve

tasarim hesap (rapor) sonuçlari,

- Güvenlik aksamina ait olan montaj talimatinin bir kopyasi,

- Seri-imal edilen güvenlik aksaminin, incelenen güvenlik aksamina uygun olmasini temin etmek için imalat asamasinda alinan tedbirler.

4. Onaylanmis Kurulus

- Istenen hedeflerin ne ölçüde karsilandigini degerlendirmek için teknik dosyayi incelemeli,

- Teknik dosya bazinda, güvenlik aksaminin yeterliligini incelemeli,

- Güvenlik aksamin imalatçisi tarafindan uygulanan çözümlerin, güvenlik aksaminin, asansör üzerine dogru bir sekilde takildigi zaman, islevlerini yerine getirmesine izin verecek sekilde yönetmeligin kurallarini sagladigini

kontrol etmek için gerekli olan uygun kontrolleri ve deneyleri yapmali veya yaptirmalidir.

5. Eger güvenlik aksaminin temsili bir örnek numunesi kendisine uygulanabilen yönetmeligin hükümlerini sagliyorsa, onaylanmis kurulus, basvurana bir AT tip inceleme belgesi verir. Belge, güvenlik aksaminin

imalatçisinin isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarini, belgenin geçerliliginin bütün sartlarini ve onaylanmis tipin tanimlanmasi için gerekli olan özellikleri içermelidir.

Bakanlik, Komisyon ve diger onaylanmis kuruluslar bu belgenin bir kopyasini ve gerekçeli bir taleple, teknik dosyanin bir kopyasini, gerçeklestirilen incelemelerin, hesaplamalarin ve deneylerin raporlarini

alabilirler. Eger onaylanmis kurulus imalatçiya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi reddederse, bu reddin detayli sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz islemi için hüküm verilmelidir.

6. Güvenlik aksamin imalatçisi, orijinal teknik dosyada (bu Ekin madde 3'ün ilk bendine bakiniz) belirtilmeyen yeni ekleme ve çesitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmis güvenlik aksaminda

yapmis oldugu veya yapmayi planladigi degisiklikleri onaylanmis kurulusa bildirmelidirler. Onaylanmis kurulus degisiklikleri incelemeli ve AT tip inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadigini basvurana bildirmelidir.(1)

7. Her onaylanmis kurulus Bakanliga asagidakiler hakkindaki ilgili bilgileri iletmelidir.

- Verilen AT tip inceleme belgeleri,

- Iptal edilen AT tip inceleme belgelerini.

Her bir onaylanmis kurulus, diger onaylanmis kuruluslara da, iptal etmis oldugu AT tip inceleme belgeleri hakkindaki ilgili bilgileri iletmelidir.

8. AT tip inceleme belgeleri ve dosyalar ile AT tip inceleme islemleri ilgili bilgiler Türkçe olarak düzenlenmelidir.

9. Güvenlik aksaminin imalatçisi veya onun yetkili temsilcisi AT tip inceleme belgelerinin teknik belgelerinin kopyalarini ve bunlarin eklerini en son güvenlik aksamin imal edildigi tarihten itibaren 10 yil süreyle muhafaza

etmelidir.

Hem güvenlik aksaminin imalatçisi ve hem de onun yetkili temsilcisi Türkiye'de ya da Topluluk içinde yerlesik degilse, teknik belgeleri hazir bulundurma zorunlulugu, bu güvenlik aksamini ülke piyasasina arz eden kisiye

düser.

B. Asansörler için AT tip incelemesi

1. AT tip incelemesi, bir onaylanmis kurulusun ekleme veya çesitlendirme yapilmasina iliskin hiç bir hüküm bulunmayan bir asansör veya asansör modelinin, yönetmeligin kurallarini sagladigini dogrulamasi ve belgelemesi islemleridir.

2. AT tip incelemesi için basvurular, asansörü monte eden tarafindan, kendi seçtigi bir onaylanmis kurulus kanali ile yapilmalidir.

Basvuru asagidakileri kapsamalidir:

- Asansörü monte edenin isim ve adresi,

- Ayni basvurunun baska herhangi bir onaylanmis kurulus kanali ile yapilmadigina dair yazili bir beyan,

- Bir teknik dosya,

- Asansör modelinin nerede incelenecegine dair detaylar. Incelenecek asansör modeli uç parçalara sahip olmali ve en azindan üç seviyede (üst, orta ve alt) hizmet edebilecek sekilde olmalidir.

3. Teknik dosya, asansörün yönetmeligin hükümlerine uygun oldugunun degerlendirmesine ve asansörün tasarimina ve çalismasinin anlasilmasina imkan vermelidir.

Uygunluk degerlendirmesi amaciyla gerekli oldugundan, "Teknik Dosya" asagidakileri içermelidir:

- Asansörün temsili modelinin genel bir açiklamasi. Teknik dosya, incelemede olan asansörün temsili modeline olabilecek bütün eklemeleri açikça belirtmelidir [bu Yönetmeligin 4 üncü maddesine bakiniz].

- Tasarim ve imalat çizimleri veya semalari,

- Uyumlastirilmis standarddaki gibi dikkate alinan temel kurallar ve bunlari saglamak için kullanilan gereçler (örnegin, bir uyumlastirilmis standard)

- Asansör imalatçisinin kullandigi güvenlik aksamlarinin AT uygunluk bildirimlerinin bir kopyasi,

- Imalatçi tarafindan yapilan her bir deneyin veya hesaplarin sonuçlari,

- Asansörün el kitapçiginin bir kopyasi,

- Seri imalatin asansörlerin, yönetmeligin hükümlerine uygun olmasini temin etmek için imalat asamasinda alinan tedbirler.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Eger onaylanmis kurulus gerekli görürse ya orijinal AT tip inceleme

belgesine bir ek yayinlar ya da yeni bir basvuru yapilmasini ister.

4. Onaylanmis Kurulus:

- Istenen hedeflerin ne ölçüde karsilandigini degerlendirmek üzere teknik dosyayi incelemeli,

- Teknik dosyaya uygun olarak imal edilmis oldugunun kontrolü amaciyla, asansörün temsili modelini incelemeli,

- Asansörü monte eden tarafindan uygulanan çözümlerin yönetmeligin kurallarini sagladigini ve asansörün bunlara uygun oldugunu kontrol etmek için gerekli olan uygun kontroller ve deneyleri yapmali veya yaptirmalidir.

5. Eger asansörün modeli kendisine uygulanabilen yönetmeligin hükümlerini sagliyorsa, onaylanmis kurulus, basvurana bir AT tip inceleme belgesini verir. Belge, asansörü monte edeni isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarini, belgenin geçerlilik kosullarini içermelidir.

Bakanlik, Komisyon ve diger onaylanmis kuruluslar bu belgenin bir kopyasini ve, gerekçeli bir taleple, teknik dosyanin bir kopyasini, gerçeklestirilen incelemelerin, hesaplamalarin ve deneylerin raporlarini alabilirler.

Eger Onaylanmis Kurulus imalatçiya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi

reddederse, bu reddin detayli sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz islemleri için hüküm verilmelidir.

6. Asansörü monte eden, orijinal teknik dosyada [bu Ekin madde 3'ün (a) bendine bakiniz] belirlenmeyen yeni ekleme ve çesitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmis asansör üzerinde yapmis oldugu veya yapmayi planladigi degisiklikleri, onaylanmis kurulusa bildireceklerdir.

Onaylanmis kurulus degisiklikleri incelemeli ve AT tip inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadigini basvurana bildirmelidir(1).